مرد علی یوسف پور

درباره من

دکتر مرد علی یوسف پور
image

استاد گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

اینجانب دکترمردعلی یوسف پور،عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان هستم از سال 1386 در دانشگاه سمنان در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی فعالیت دارم . تخصص من در مهندسی مواد، گرایش خوردگی و اکسیداسیون و حفاظت از مواد می باشد همچنین در حوزه کاتالیستها، مهندسی بایو مواد، مهندسی سطح و مواد، مواد پیشرفته مغناطیسی، ابررساناها، بازدارنده های سبز و بطور کلی در حوزه علم مواد فعالیت دارم. در حال حاضر با رتبه استاد تمام مشغول به فعالیت می باشم. علاوه بر موارد فوق، در کنترل خوردگی در انواع محیط های خورنده در صنایع مختلف فعالیت دارم. همچنین مسئولیت معاون پژوهشی دانشکده مواد و صنایع را بر عهده دارم. همچنین در سال های 1383 و 1384 به مدت شش ماه در مرکز تحقیقات مهندسی بایو مواد در دانشگاه سیچوان در شهر چینداو  دوره فرصت مالعاتی را گذرانده ام. در ارتباط با مشاو...

محقق گوگل

(1403/4/30)

استنادات

1722

h-index

22

i10-index

36

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/4/30)

استنادات

1345

مقالات

65

h-index

20

مؤلفین همکار

70

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1385

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

1375-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1368- 1372

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش: ریخته گری

تجارب

1382 تا حال

سنتز نانو پودر های سرامیکی

فرایند سنتز و تجاری سازی انواع نانو پودرهای سرامیکی و مشخصه یابی آنها

از سال 1399 تا 1402

تدوین دانش فنی پوشش های نانوساختار ضد خوردگی بر روی میله های ارت

ئانشگاه سمنان

در این پژوهش با ایجاد این نوع پوشش های نانوساختار بر روی میله های مسی در ارتینگ سبب بهبود ضریب ایمنی می گردد.

شروع در سال 1399 و اتمام سال 1402

پاشش پلاسمای حرارتی پوشش های سرامیکی نانوساختار دما بالا

شروع از از سال 1389

موسس شرکت نانو نافذ پیشرو کویر سمنان

پارک علم و فناوری سمنان

1381-1383

طرح تحقیقاتی

پژوهشگاه مهام

در مورد بررسی لکه های قرمز بر روی آلیاژهای مس و روش های برطرف سازی آنها تحقیق شده است و در پروژه دیگری در مورد مواد مغناطیسی سخت مطاله شده است.

شروع از اسال 1392

کارشاس اداره استاندارد

اداره استاندارد

1380-1383

طرح تحقیقاتی

صنایع امام علی (ع)

1378-1380

مسئول کارشناس ارشد خوردگی

صنایع شیمیایی اصفهان

حدود 259 گزارش فنی تجربه شده است و سه تا طرح تحقیقاتی صنعتی کار شده است.

1376-1377

طرح تحقیقاتی

مرکز تحقیقات نیرو

خساتهاری اقتصادی خوردگی در کندانسور نیروگاههای بخاری ارزیابی شده است

1375

کارشناس کنترل کیفیت

شرکت ابزاران اصفهان

فعالیت در زمینه کنترل کیفیت قطعات خوردو بوده است

1374-1375

کارشناس کنترل کیفیت

شرکت کامراد قم

مهارت ها

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

سیستم های تضمین کیفیت

کارشناس اداراه استاندارد

روش ها و فنون تدریس

بررسی علل تخریب قطعات

اصول کنترل کیفیت

کنترل خوردگی در صنایع

اولویت های پژوهشی

روش های حفاظت از مواد در محیط شدید خورنده

پوشش های هوشمند هیبریدی پایه پلیمری

فرآیند های سخت کاری سطحی آلیاژهای آنتروپی بالا

حوزه سنتز پوشش های هوشمند

بایو مواد فلزی

یاخت آلیاژهای سوپر پلاستیک برای کاربرد در مهندسی پزشکی

مهندسی سطح ، اصلاح سطح فلزی و مواد هیبریدی

مکس فازها

موتورهای الکتریکی چگال بالا

مواد مغناطیس

پوششهای فوق آبگریز نانوساختار هبریدی

مواد ابر رسانای نانوساختار سرامیکی

باز دارنده ها و بازدارنده های دوست دار محیط زیست

بایو سنسور ها

خوردگی و اکسیداسیون، حفاظت مواد، مواد پیشرفته، مواد مرکب، بایو مواد و کاتالیست ها و .....

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/25
https://myousefpor.profile.semnan.ac.ir
Evaluation of the effect of ageing heat treatment on corrosion resistance of Al–Ag alloy using electrochemical methods
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2016)
پوریا افضلی, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
The removal of mercury (II) from water by Ag supported on nanomesoporous silica
Journal of Chemical Biology(2016)
^مرد علی یوسف پور*, 9011189015, زهرا طاهریان
تأثیر عملیات اسیدی دو مرحلهای بر رفتار سطح و بهبود زیست فعالی آلیاژ نایتینول
مجله دندانپزشکی مشهد(2016)
^مرد علی یوسف پور*, 9411187001
Investigation on biological properties of dental implant by Ce-TZP/Al2O3/HA bio-nano composites
DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES(2011)
^مرد علی یوسف پور, ^حسن عبداله پور, امیر امان زاده, ن ریاحی
Synthesis and Characterization of Polymer/Nanosilicagel Nanocomposites
Mechanics of Advanced Composite Structures(2017)
9112189006, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی
Synthesis of mesoporous silica/iron oxide nanocomposites and application of optimum sample as adsorbent in removal of heavy metals
RARE METALS(2016)
8911189010, ^مرد علی یوسف پور*, 9111187014
Promotional effect of samarium on the activity and stability of Ni-SBA-15 catalysts in dry reforming of methane
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
A comparative study of ZrO2, Y2O3 and Sm2O3 promoted Ni/SBA-15 catalysts for evaluation of CO2/methane reforming performance
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
Catalytic performance of Samaria-promoted Ni and Co/SBA-15 catalysts for dry reforming of methane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و مکانیسم شکست فولاد دوفازی AISI 14
مهندسی متالورژی(2017)
رضا پیری*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Determination of Optimum Al Content in HA-Al2O3 Nano-composites Coatings Prepared by Electrophoretic Deposition on Titanium Substrate
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2017)
9222187004, ^مرد علی یوسف پور*, دکتر مسعود رجبی
The Effects of One and Double Heat Treatment Cycles on the Microstructure and Mechanical Properties of a Ferritic–Bainitic Dual Phase Steel
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2018)
9211189006, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیوم اصلاح شده با محلول اسیدی
(2011)
^مرد علی یوسف پور, امیر امان زاده
Synthesis and characterization of Zr-promoted Ni-Co bimetallic catalyst supported OMC and investigation of its catalytic performance in steam reforming of ethanol
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2018)
9311189006, ^مرد علی یوسف پور*
A Study on the Characterization of MASHS Processed Ti-Si-Al System
Silicon(2018)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
Electrophoretic deposition of chitosan–bioglass–hydroxyapatite–halloysite nanotube composite coating
RARE METALS(2018)
ارمان مولایی, ^مرد علی یوسف پور*
Electrochemical and biological characterization HA/Al2O3-YSZ nano-composite coatings using electrophoretic process
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A(2018)
9222187004, ^مرد علی یوسف پور*, مسعود رجبی
The relationship of surface roughness and cell response of chemical surface modification of titanium
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE(2012)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی, امیر امان زاده
Electrodeposition of TiO2–RuO2–IrO2 coating on titanium substrate
Superlattices and Microstructures(2012)
^مرد علی یوسف پور
Influence of C addition on solid-state reaction of Ti-Si-C system
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2018)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
Corrosion protection determine of ZrO2/AA7057 nanocomposite coating with inhibitor using a mathematical ranking methods
APPLIED SURFACE SCIENCE(2019)
9111189017, ^مرد علی یوسف پور*, علی شانقی
Mechanical properties and microstructure of Ti5Si3 based composites
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2019)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید غلی طیبی فرد
Microstructure and mechanical properties of Ti5Si3 fabricated by spark plasma sintering
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
Effect of Deformation-Induced Defects on the Microstructure and PittingCorrosion Behavior of Al-Ag Alloy
IJE International Journal of Engineering(2018)
9211189004, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Porous fluorhydroxyapatite-magnesium-gelatin novel composite scaffold based on freeze-drying mechanism for bone tissue engineering application
MATERIALS LETTERS(2019)
9511189009, ^مرد علی یوسف پور*, زهرا طاهریان
Microstructure and mechanical properties of an ultrafine grained Ti5Si3-TiC composite fabricated by spark plasma sintering
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY(2019)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
Electrophoretic Deposition of Nanobiocomposites for Orthopedic Applications: Influence of Contained Water in Suspension
PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES(2019)
ارمان مولایی, ^مرد علی یوسف پور*
The effect of ARB process on corrosion behavior of nanostructured aluminum alloys in Na2HPO4·12H2O and Zn(NO3)2·6H2O PCMs
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS(2020)
9211189022, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Effect of cold rolling on the microstructure and texture evolution of as-cast (Ti55Zr25Nb10Ta10)99.5-Fe0.5 alloy
MATERIALS LETTERS(2020)
9411187001, ^مرد علی یوسف پور*
ساخت و مشخصه یابی خواص داربست کامپوزیتی ژالتین- فلوئورهیدروکسی آپاتیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان و بررسی نحوه اتصال سلولی
مجله دندانپزشکی مشهد(2019)
9511189009, ^مرد علی یوسف پور*, 9111187014
Synthesis of hydroxyapatite and hydroxyapatite/Fe3O4 nanocomposite for removal of heavy metals
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2019)
9311187004*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Effects of electrophoretic parameters on chitosan-based nanocomposite coatings
Journal of the Australian Ceramic Society(2020)
آرمان مولایی, مسحنلشکری, ^مرد علی یوسف پور*
ساخت، مشخصهیابی و ارزیابی زیستی داربست کامپوزیتی سدیم آلژینات- فلوئورهیدروکسی آپاتیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان
علوم و فناوری کامپوزیت(2019)
9511189009, ^مرد علی یوسف پور*, 9111187014
Determination of the optimum amount of iodine in electrophoretic deposition of hydroxyapatite (HA) nanoparticles
Journal of the Australian Ceramic Society(2020)
9222187004, ^مرد علی یوسف پور*, مسعود رجبی
A comparative study of zirconia and yttria promoted mesoporous carbonnickel-cobalt catalysts in steam reforming of ethanol for hydrogen production
Molecular Catalysis(2020)
9311189006, ^مرد علی یوسف پور*, 9311189001
A study on the mechanical properties and corrosion behavior of the new ascast TZNT alloys for biomedical applications
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS(2020)
9411187001, ^مرد علی یوسف پور*
Suggesting A Full Two Level Experimental Factorial Model With Three Factors To Optimize Ti-HA Biocomposite Properties
Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST)(2018)
8812189001, محمد رضا اله زاده*, ^مرد علی یوسف پور, سوسن رسولی
Effect of solvents and dispersants on polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanopigment stable suspension for ink application
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2020)
9211187001, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم حسینی زری, محسن خواجه امینیان
Mechanical properties of the hydroxyapatite and magnetic nanocomposite of hydroxyapatite adsorbents
South African Journal of Chemical Engineering(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Purification of water from heavy metal of lead by nanocomposite of Ce-TZP/Al 2 O 3
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
The investigation of corrosion behavior of ZrO2–Al2O3-inhibitor/AA2024 nanocomposite thin film using sol-gel and AHP-TOPSIS method
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(1921)
9111189021, ^مرد علی یوسف پور*, علی شانقی
Catalytic performance of Samarium-modified Ni catalysts over Al2O3eCaO support for dry reforming of methane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2021)
زهرا طاهریان, وحید شاهد قره شیران, فاطمه فضلی خانی, ^مرد علی یوسف پور*
A Comparison of Catalyst Behavior of Samaria Modified Ni Catalyst Supported on Mesoporous Silica and Carbon for Methane CO2 Reforming
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2021)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
The Structural Properties of a New As‑cast (Ti55Zr25Nb10Ta10)99.3Ag0.7 Alloy for Biomedical Applications
journal of bio and tribo corrosion(2021)
9411187001, ^مرد علی یوسف پور*
Coinciding significance of the crystallographic orientation and nanostructuring on the biocompatibility of TZNT-Ag1.5 alloy deformed by the cold rolling process
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS(2022)
9411187001, ^مرد علی یوسف پور*
Enhancing the biocompatibility of ZrO2 thin film on Zr-2.5Nb alloy by anodizing treatment using an electrolyte containing biofunctional groups
THIN SOLID FILMS(2022)
9911596003, ^مرد علی یوسف پور*, 9411187001
The effects of ageing time on the microstructure and properties of mesoporous silica-hydroxyapatite nanocomposite
Superlattices and Microstructures(2013)
^مرد علی یوسف پور, زهرا طاهریان
بررسی تاثیر محلول اسیدی سه تایی بر اصلاح سطح تیتانیوم
(2012)
^مرد علی یوسف پور
Co-encapsulation of curcumin and boswellic acids in chitosan-coated niosome: an in-vitro digestion study
JOURNAL OF MICROENCAPSULATION(2022)
9328115002, ^سید محمد صادق نوربخش*, ^مرد علی یوسف پور, قدیر رجب زاده, سجاد سحاب نگاه
Chitosan-coated niosome as an efficient curcumin carrier to cross the blood–brain barrier: an animal study
JOURNAL OF LIPOSOME RESEARCH(2022)
9328115002, ^سید محمد صادق نوربخش*, ^مرد علی یوسف پور, قدیر رجب زاده, سجاد سحاب نگاه
Microwave-assisted polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanoparticles and its use as a blue ceramic pigment
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2022)
حسین حیدری, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم زری, محسن خواجه امینیان
Production of hydroxyapatite‐based adsorbent for the removal of cobalt ions from the aqueous solution
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2022)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Electrophoretic deposition of chitosan–bioglass®–hydroxyapatite–halloysite nanotube composite coating
RARE METALS(2022)
آرمان مولایی, ^مرد علی یوسف پور*
Electrodeposition and characterization of poly-aniline-Bi-Te-Se-Sb thin films with thermoelectric properties
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2023)
9111189022, ^مرد علی یوسف پور*, ^علی حبیب الله زاده
The inhibition effect of white dextrin on Al1050 alloy corrosion behavior in the NaOH media: Thermodynamic and kinetic study
JOURNAL OF THE INDIAN CHEMICAL SOCIETY(2023)
9711492001, ^مرد علی یوسف پور, ^محبوبه آزادی*
The Synthesis of Lanthanum Oxide/Ni Catalyst on the CMK-3 for the CO2 reforming of CH4
Journal of Heat and Mass Transfer Research(2022)
9312189002, ^مرد علی یوسف پور*
The electrochemical study of the garlic extract as a corrosion inhibitor for brass in the nitric acid solution
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2024)
9711492004, ^مرد علی یوسف پور*
Improve the Corrosion Behavior of Galvanized Coating by Incorporation of ZrO2 Particles Using a Hot-Dip Method
PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES(2023)
9411189007, ^مرد علی یوسف پور*, علی حبیب اله زاده
Catalytic evaluation of Ni–3%Sr-/MCM-41 in dry and steam reforming of methane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2024)
09811189007, ^مرد علی یوسف پور*, ^حسن کوهستانی, زهرا طاهریان
A study of pomegranate peel extract effect on corrosion inhibition performance on aluminum in HNO3 solution
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS(2024)
9911492007, ^مرد علی یوسف پور*
Effects of Al2O3 micro/nanoparticles on the microstructure and corrosion behavior of W–Ni–Fe matrix through spark plasma sintering process
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2024)
9711187001, ^محبوبه آزادی*, ^مرد علی یوسف پور
Characterization of Ti-HA composite fabricated by mechanical alloying
MATERIALS & DESIGN(2015)
^مرد علی یوسف پور, دکتر سوسن رسولی, سارا باقری فرد, نغمه بوند, علی تمایل
Surface Activation of Ni-Ti Alloy Using Electrochemical Process for Biomimetic Deposition of Hydroxyapatite Coating
(2014)
^مرد علی یوسف پور, صائب نوری
Functionalization of SBA-16 silica particles for ibuprofen delivery
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^مرد علی یوسف پور, ^سید محمد صادق نوربخش
Characterization and selection of optimal parameters to achieve the best tribological performance of the electrodeposited Cr nanocomposite coating
MATERIALS & DESIGN(2014)
^مرد علی یوسف پور
بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانوساختار SAB-16-pd
(2015)
^مرد علی یوسف پور, ^بهنام خوش اندام
Effect of Nano-Oxide Addition on Corrosion Performance of Hot Dip Zinc Coating
PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES(2016)
^علی حبیب الله زاده, ^مرد علی یوسف پور
Electrodeposition of nanostructured Ti/(Ru + Ti + Ce)O2 coatings
RARE METALS(2016)
8811189004, ^مرد علی یوسف پور
سنتز وبررسی نانوکامپوزیت های نانو سیلیکاژل- پلیمر زیست سازگار
دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو(2015-05-20)
^مرد علی یوسف پور, ^محمد تجلی
سنتز و مشخصه یابی نانو کاتالیست مزوپروس کربن/نیکل-کبالت
سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران(2016-10-06)
9311189006, ^مرد علی یوسف پور
بررسی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش لعابی حاوی جوهرهای سرامیکی زرد و آبی زیرکن بر روی فولاد ST37
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189016*, ^مرد علی یوسف پور, ^منوچهر سبحانی, مریم حسینی زری
سنتز نانوذرات مغناطیسی مزوپورسیلیکا- اکسید آهن با ساختار پوسته هسته به روش ریز حفره در محلول آبی
اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری(2018-09-11)
9511189009*, ^مرد علی یوسف پور
بررسی رسوب همزمان ذرات هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلی تترا فلورو اتیلن و پلی اتیلن
دهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2009-05-19)
^مرد علی یوسف پور
تأثیر روش عملیات آماده سازی سطح تیتانیوم بر رفتار بیو اکتیوی آن در محیط سیال شبیه سازی شده بدن
نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی(2008-05-13)
^مرد علی یوسف پور
Morphology and Anodic Polarization Behavior of Solid Solution Coatings of RuO2 and TiO2
7th International Conference on Lead-Acid Batteries (LABAT 2008)(2008-06-09)
^مرد علی یوسف پور
Acetate on Pure Titanium A Study on the microstructure and Bioactive Properties of Composite Coating of HA/Vinyl
Materialstoday Asia(2007-09-03)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار, , ,
ارزیابی رسوب الکتریکی همزمان بایوسرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم
اولین همایش مشترک نوزدهمین سمینار انجمن علمی ریخته گری ایران و یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالوژی(2007-10-23)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار,
مطالعه نقش وینیل استات بر ساختار و خواص بیواکتیوی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – وینل استات بر روی تیتانیوم
سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی(2007-02-21)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار,
اصلاح شیمیایی سطح به منظور ایجاد توپوگرافی در مقیاس نانو بر روی سطح تیتانیم
همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی(2010-05-11)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی
بررسی تاثیر عملیات شیمیایی بر اصلاح سطح و بهبود زیست فعالی کاشتنی تیتانیم
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^مرد علی یوسف پور, امیر امان زاده
ایجاد عومل اصلی پوشش آپاتیت شبه استخوانی بر روی سطح ایمپلنت تیتانیم اصلاح شده بافرآیند شیمیائی
یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری(2010-10-14)
^مرد علی یوسف پور
رسوب الکتریکی از پوشش اکسیدی سه تایی تیتانیم , روتینیوم و ایریدیم بر روی تیتانیوم خالص تجارتی
یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری(2010-10-14)
^مرد علی یوسف پور, محمد قربانی
آمین دار کردن سطح تخلخل های ماده نانوساختار 16-SBA و بررسی تغییرات ساختاری
اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو(2013-05-16)
^سید محمد صادق نوربخش, ^مرد علی یوسف پور
AA اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه 5754
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح الله قدس, ^مرد علی یوسف پور, ^احسان برهانی
اعمال پوشش هیبریدی نانو کامپوزیتی زیرکونیا-آلومینا بنزوتریازول
اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(2014-05-14)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
اعمال پوشش مرکب نانوساختار پایه زیرکونیا=الومینا بر روس آلومینیوم به روش سل -ژل
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
سنتز و بررسی خواص پوشش نانو کامپوزیتیpolyaniline-Bi-Te-Se-Sb
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^مرد علی یوسف پور, ^علی حبیب الله زاده
اعمال پوشش خود ترمیم کننده پایه زیرکونیایی بوسیله فرآیند سل - ژل بر روی سطح آلومینیو م 7075
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
بررسی رفتارخوردگی پوشش نانوساختار هیبریدی زیر کونیا...
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
بررسي تاثير بافت كريستال و ميزان تغيير شكل بر رفتار خوردگي و اصلاح شيميايي سطح آلياژ TZNT_Ag
علي پور ميلاد(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عصاره پوست انار براي حفاظت از خوردگي آلومينيم در محلول اسيد نيتريك
كرم نيا عرفان(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي كاتاليست Ni/Sr-MCM-41 براي فرايند ريفرمينگ خشك متان در مقايسه با فرايند ريفرمينگ بخار متان
حسني اسطلخي مطهره(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد پوشش فوق آبگريز رسوب الكتريكي اكسيد سريم ـ اكسيد زير كونيوم بر روي مس
بهنيا سارا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خوردگي تنشي درز جوش در بويلر از جنس A516 GR70
وحيدي فر سعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازدارندگي دكسترين در فرايند قلياشويي ورق هاي آلومينيوم خالص تجاري
جعفري بهنام(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت داربست هاي پلي كاپرولاكتون، فلوئور آپاتيت، هيدروكسي آپاتيت و زير كونيا به روش پرينت سه بعدي
دوست محمدي نسا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عصاره سير در حفاظت از خوردگي آلياژ برنج در محيط اسيد نيتريك
رئيسي سپيده(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي خواص داربست مغناطيسي هيدروكسي آپاتيت / فلوئور آپاتيت / ژلاتين متخلخل / نانو ذرات سيليكاي متخلخل بايو ميمتيك در مهندسي بافت استخوان
سلطاني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص مكانيكي، خوردگي و زيست سازگاري آلياژ نانو ساختار...
زارعي دوست امير(تاریخ دفاع: 1399/07/22) ، مقطع : دكتري
درون پوشاني هم زمان كوركومين و باسوليك اسيد در ساختار نيوزومي پوشش دهي شده با كيتوزان و بررسي اثر /ان در مدل حيواني بيماري آلزايمر
صالحي علي اباد سحر(تاریخ دفاع: 1401/12/01) ، مقطع : دكتري
اصلاح كاتاليست Ni/CMK-3 توسط ارتقا دهنده لانتانيوم
كاكو عباس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر افزودنيها بر مقاومت به خوردگي ورقهاي گالوانيزه گرم
عين علي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خوردگي كامپوزيت فوق ريزدانه آلومينيوم / فولاد توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي
ميراسداله لنجرود محمد(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي نيكل فسفر اعمال‌شده به روش الكترولس بر خواص خوردگي زير لايه‌هاي فولادي خطوط تغذيه و توزيع گاز
منيري مايده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي شيميايي جوهرهاي سراميكي پايه زيركون ميكزونيزه شده
مولازاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح الكترو شيميايي سطح آلياژ زير كونيم 5/2 درصد نئبييوم بر بهبود مقاومت خوردگي، اكسيداسيون و زيست فعالي آن
موسوي سمناني سيده زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لايه نشاني پوشش هاي نانو مركب زيست سازگار هيدروكسي اپاتيت-الومينا زيركونياي پايدار شده با ايتريا به روش لايه نشاني الكتروفورنيك(EPD)
عسگري نيره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پراكنده سازها بر سنتز نانو جوهرسراميكي پايه زيركني به روش پلي يول و پلي يول تقويت شده با ميكروويو
حيدري حسين(تاریخ دفاع: 1401/09/27) ، مقطع : دكتري
سنتز مكانيك شيميايي سيليسايد تيتانيوم و بررسي نقش عناصر آلياژي بر ويژگي هاي مكانيكي و رفتار دماي بالاي نانو ساختارهاي حاصل
كسرائي كيان(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
سنتز ومشخصه يابي نانو كاتاليست مزوپروس كربن-نيكل كبالت زيركونيوم
شاهد قره شيران وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ومشخصه يابي نانو كاتاليست مزوپروس كربن-نيكل كبالت ايتريم
اميني وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تعيين كسر حجمي بينيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر خواص مكانيكي فولاد دوفازي AISI 4140
پيري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي كاتاليست اصلاح شده پايه مواد مزوپروس بر فرايند ريفرمينگ خشك گاز متان
طاهريان زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : دكتري
مطالعه رفتار خوردگي نمك‌هاي هيدرات تغيير فاز دهنده استفاده شده با آلياژهاي آلومينيم
طاهريان محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير عمليات حرارتي آلياژ آلومينيوم با 4/2 % وزني نقره بر رفتار خوردگي آن
افضلي پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد پوشش‌هاي تركيبي روي ـ آلومينيم روي فولاد ساده كربني به روش نفوذي و مشخصه‌يابي آنها
ابوبكري صابر(تاریخ دفاع: 1394/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حفاظت خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي سل-ژل پايه ZrO2 بر روي AA7075 در حضور بازدارندها
غفاري آذر(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي نانوكامپوزيت هاي نانوسيليكاژل و پليمر زيست سازگار
شاكوئي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رسوب الكتريكي و بررسي خواص لايه نازك Polyaniline-Bi-Sb-Te-Se
مشتاقي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حفاظت خوردگي پوشش‌هاي نانو كامپوزيتي سل ـ ژل پايه ZrO2-Al2O3 بر روي AA2024 در حضور بازدارندها
مريدي اصل رحمن(تاریخ دفاع: 1393/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عزيزي گنزق محمدعلي(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت جب هيدرژن در تركيبات...
صفري كوشالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي جدايش مغناطيسي نانو كامپوزيت اكسيد آهن
كلانتري شيرين(تاریخ دفاع: 1391/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مواد سيليكامزوپورس منظم به عنوان سيستم هاي رهايش ....
نقي لو مهدي(تاریخ دفاع: 1391/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نترم
خليلي ندا(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو مقياس بر خواص پوشش هاي مركب نانو ساختار كروم و ذرات افزودني
رحيمي ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1390/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پوشش هاي مركب نانو ساختار سه تايي
پيغمبري سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پليمرازيسيون در جاي لاكتيك اسيد در حضور خاك رس به منظور ساخت نانو
حسني حسين آبادقايني مجتبي(تاریخ دفاع: 1391/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايجاد نانو ساختار بوسيله تغيير شكل پلاستيك
بوند داود(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سه تا کتاب چاپ شده مهندسی علم مواد نوین
سه تا کتاب چاپ شده مهندسی علم مواد نوین
تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک
تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک
نانو مواد و مهندسی سطح
نانو مواد و مهندسی سطح
مواد مرکب زمینه سرامیکی
مواد مرکب زمینه سرامیکی
فرایند های اصلاح سازی سطح تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی پزشکی
فرایند های اصلاح سازی سطح تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی پزشکی
تولید نانو پودر اکسید زیرکونیوم پایدار شده با سریا
()
ساخت بایوسرامیک فلوئورهئروکسی آپاتین نانوساختار به روش هم رسوبی
دانشگاه سمنان(2018-09-05)
کاتالیزور دو فلزی نیکی-کبالت اصلاح شده بر پایه کربن مزومتخلخل بعنوان نانوکاتالیست فعال در فرایند ریفرمینگ بخار اتانول برای تولسد هیدروژن
دانشگاه سمنان(2018-12-18)
استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با آهن به همراه پوشش پلیمری پلی اتیلن گلیکول برای رهایش هدفمند داروی پاکلیتاکسل جهت درمان سرطان پستان(ناظر)
(2017-10-02)
پوشش دهی فولادهای ابزار با کاربید کروم توسط فرایند نفوذ حرارتی (TRD)(ناظر)
(2018-01-08)
بررسی تاثیر تغییر شکل مکانیکی کار سردِ آلیاژ Al-4.2wt%Ag بر رفتار خوردگی آن(مجری اول)
(2017-09-11)
بررسی اثرپارامترهای لایه نشانی به روش کندوپاش بر ریزساختار و خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی لایه های نازک NiTi(ناظر)
(2019-11-18)
کاتالیزور نیکل اصلاح شده بر پایه مزوپروس آلومینات کلسیم منظم و بررسی آن در فرایند ریفرمینگ(مجری اول)
(2020-06-29)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
رزمه   (347 بار دانلود)
فایل رزمه به پی دی اف است

رشته : رزمه
رزمه   (411 بار دانلود)
فایل رزمه به پی دی اف است

رشته : رزمه , گرایش : مهندسی مواد
رزمه   (339 بار دانلود)
رشته : رزمه
پدیده های انتقال   (588 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : متالورژی صنعتی و استخراجی
خوردگی داغ   (589 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
جنبه های مکانیکی خوردگی   (678 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
خوردگی و اکسیداسیون   (582 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و اسیداسیون و حفاظت از مواد متالورژی صنعتی و استخراجی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
خوردگی و اکسیداسیون (1399/06/03)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/05/31 (1399/03/11)
فیزیک حالت جامد 27/05/2020 (1399/03/07)
الکتروشیمی و سنتیک 25/05/2020 (1399/03/07)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/23 (1399/03/04)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/05/22 (1399/03/04)
فیزیک حالت جامد 20/05/2020 (1399/02/31)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/18 (1399/02/29)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/17 (1399/02/28)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/05/17 (1399/02/28)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020.04.19 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020.04/19 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020.04/19 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/04/20 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/04/22 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020.04/23 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک2020/04/23 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020.04.26 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک2020/04/26 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020.04.27 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/04/29 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/04/30 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020.04.30 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020.05/01 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/05/01 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020.05/01 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/05/03 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020.05/03 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/03 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک2020.05/04 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/04 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2920/05/07 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/07 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/05/08 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/05/09 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/05/09 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020.05/09 (1399/02/27)
جنبه های مکانیکی خوردگی 2020/05/10 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 22020.05.10 (1399/02/27)
الکتروشیمی و سنتیک 2020/05/11 (1399/02/27)
فیزیک حالت جامد 2020/05/13 (1399/02/27)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

داشگاه سمنان، دانشکده مهدسی مواد و متالورژی
myousefpor@semnan.ac.ir
+982331532385

فرم تماس