مرد علی یوسف پور

درباره من

دکتر مرد علی یوسف پور
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

Citation

564

h-index

12

i10-index

15

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

1375-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

1368- 1372

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

گرایش: ریخته گری

تجارب

شروع از از سال 1389

موسس شرکت نانو نافذ پیشرو کویر سمنان

پارک علم و فناوری سمنان

شروع از اسال 1392

کارشاس اداره استاندارد

اداره استاندارد

1381-1383

طرح تحقیقاتی

پژوهشگاه مهام

1380-1383

طرح تحقیقاتی

صنایع امام علی (ع)

1378-1380

مسدول کارشناس ارشد خوردگی

صنایع شیمیایی اصفهان

حدود 259 گزارش فنی تجربه شده است

1376-1377

طرح تقیقاتی

مرکز تحقیقات نیرو

1375

کارشناس کنترل کیفیت

شرکت ابزاران اصفهان

1374-1375

کارشناس کنترل کیفیت

شرکت کامراد قم

مهارت ها

بررسی علل تخریب قطاعات

اصول کنترل کیفیت

کنترل خوردگی در صنایع

اولویت های پژوهشی

خورئگی و اکسیداسیون، حفاظت مواد، مواد پیشرفته، مواد مرکب، بایو مواد و کاتالیست ها و .....

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Porous fluorhydroxyapatite-magnesium-gelatin novel composite scaffold based on freeze-drying mechanism for bone tissue engineering application
MATERIALS LETTERS(2019)
9511189009, ^مرد علی یوسف پور*, زهرا طاهریان
Corrosion protection determine of ZrO2/AA7057 nanocomposite coating with inhibitor using a mathematical ranking methods
APPLIED SURFACE SCIENCE(2019)
9111189017, ^مرد علی یوسف پور*, علی شانقی
Mechanical properties and microstructure of Ti5Si3 based composites
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2019)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید غلی طیبی فرد
Effect of Deformation-Induced Defects on the Microstructure and PittingCorrosion Behavior of Al-Ag Alloy
IJE International Journal of Engineering(2018)
9211189004, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Influence of C addition on solid-state reaction of Ti-Si-C system
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2018)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
Electrochemical and biological characterization HA/Al2O3-YSZ nano-composite coatings using electrophoretic process
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A(2018)
9222187004, ^مرد علی یوسف پور*, مسعود رجبی
Electrophoretic deposition of chitosan–bioglass–hydroxyapatite–halloysite nanotube composite coating
RARE METALS(2018)
ارمان مولایی, ^مرد علی یوسف پور*
A Study on the Characterization of MASHS Processed Ti-Si-Al System
Silicon(2018)
9211187006, ^مرد علی یوسف پور*, سید علی طیبی فرد
The Effects of One and Double Heat Treatment Cycles on the Microstructure and Mechanical Properties of a Ferritic–Bainitic Dual Phase Steel
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2018)
9211189006, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Synthesis and characterization of Zr-promoted Ni-Co bimetallic catalyst supported OMC and investigation of its catalytic performance in steam reforming of ethanol
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2018)
9311189006, ^مرد علی یوسف پور*
Determination of Optimum Al Content in HA-Al2O3 Nano-composites Coatings Prepared by Electrophoretic Deposition on Titanium Substrate
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2017)
9222187004, ^مرد علی یوسف پور*, دکتر مسعود رجبی
Promotional effect of samarium on the activity and stability of Ni-SBA-15 catalysts in dry reforming of methane
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
Catalytic performance of Samaria-promoted Ni and Co/SBA-15 catalysts for dry reforming of methane
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و مکانیسم شکست فولاد دوفازی AISI 14
مهندسی متالورژی(2017)
رضا پیری*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
A comparative study of ZrO2, Y2O3 and Sm2O3 promoted Ni/SBA-15 catalysts for evaluation of CO2/methane reforming performance
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2017)
9111187014, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی, ^بهنام خوش اندام
Synthesis and Characterization of Polymer/Nanosilicagel Nanocomposites
Mechanics of Advanced Composite Structures(2017)
9112189006, ^مرد علی یوسف پور*, ^محمد تجلی
The removal of mercury (II) from water by Ag supported on nanomesoporous silica
Journal of Chemical Biology(2016)
9011189015, ^مرد علی یوسف پور*, زهرا طاهریان
تأثیر عملیات اسیدی دو مرحلهای بر رفتار سطح و بهبود زیست فعالی آلیاژ نایتینول
مجله دندانپزشکی مشهد(2016)
^مرد علی یوسف پور*, 9411187001
Evaluation of the effect of ageing heat treatment on corrosion resistance of Al–Ag alloy using electrochemical methods
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2016)
پوریا افضلی, ^مرد علی یوسف پور*, ^احسان برهانی
Synthesis of mesoporous silica/iron oxide nanocomposites and application of optimum sample as adsorbent in removal of heavy metals
RARE METALS(2016)
8911189010, ^مرد علی یوسف پور*, 9111187014
Effect of Nano-Oxide Addition on Corrosion Performance of Hot Dip Zinc Coating
PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES(2016)
^علی حبیب الله زاده, ^مرد علی یوسف پور
Electrodeposition of nanostructured Ti/(Ru + Ti + Ce)O2 coatings
RARE METALS(2016)
8811189004, ^مرد علی یوسف پور
بررسی قابلیت جذب هیدروژن در ماده مرکب نانوساختار SAB-16-pd
(2015)
^مرد علی یوسف پور, ^بهنام خوش اندام
Characterization of Ti-HA composite fabricated by mechanical alloying
MATERIALS & DESIGN(2015)
^مرد علی یوسف پور, دکتر سوسن رسولی, سارا باقری فرد, نغمه بوند, علی تمایل
Functionalization of SBA-16 silica particles for ibuprofen delivery
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^مرد علی یوسف پور, ^سید محمد صادق نوربخش
Surface Activation of Ni-Ti Alloy Using Electrochemical Process for Biomimetic Deposition of Hydroxyapatite Coating
(2014)
^مرد علی یوسف پور, صائب نوری
Characterization and selection of optimal parameters to achieve the best tribological performance of the electrodeposited Cr nanocomposite coating
MATERIALS & DESIGN(2014)
^مرد علی یوسف پور
The effects of ageing time on the microstructure and properties of mesoporous silica-hydroxyapatite nanocomposite
Superlattices and Microstructures(2013)
^مرد علی یوسف پور, زهرا طاهریان
بررسی تاثیر محلول اسیدی سه تایی بر اصلاح سطح تیتانیوم
(2012)
^مرد علی یوسف پور
Electrodeposition of TiO2–RuO2–IrO2 coating on titanium substrate
Superlattices and Microstructures(2012)
^مرد علی یوسف پور
The relationship of surface roughness and cell response of chemical surface modification of titanium
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE(2012)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی, امیر امان زاده
Investigation on biological properties of dental implant by Ce-TZP/Al2O3/HA bio-nano composites
DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES(2011)
^مرد علی یوسف پور, ^حسن عبداله پور, امیر امان زاده, ن ریاحی
رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیوم اصلاح شده با محلول اسیدی
(2011)
^مرد علی یوسف پور, امیر امان زاده
بررسی مورفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش لعابی حاوی جوهرهای سرامیکی زرد و آبی زیرکن بر روی فولاد ST37
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
9411189016*, ^مرد علی یوسف پور, ^منوچهر سبحانی, مریم حسینی زری
سنتز و مشخصه یابی نانو کاتالیست مزوپروس کربن/نیکل-کبالت
سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران(2016-10-06)
9311189006, ^مرد علی یوسف پور
سنتز وبررسی نانوکامپوزیت های نانو سیلیکاژل- پلیمر زیست سازگار
دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو(2015-05-20)
^مرد علی یوسف پور, ^محمد تجلی
بررسی رفتارخوردگی پوشش نانوساختار هیبریدی زیر کونیا...
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
سنتز و بررسی خواص پوشش نانو کامپوزیتیpolyaniline-Bi-Te-Se-Sb
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
^مرد علی یوسف پور, ^علی حبیب الله زاده
اعمال پوشش خود ترمیم کننده پایه زیرکونیایی بوسیله فرآیند سل - ژل بر روی سطح آلومینیو م 7075
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
اعمال پوشش مرکب نانوساختار پایه زیرکونیا=الومینا بر روس آلومینیوم به روش سل -ژل
پانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2014-10-21)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
اعمال پوشش هیبریدی نانو کامپوزیتی زیرکونیا-آلومینا بنزوتریازول
اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی(2014-05-14)
^مرد علی یوسف پور, علی شانقی
AA اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه 5754
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح اله قدس, ^مرد علی یوسف پور, ^احسان برهانی
آمین دار کردن سطح تخلخل های ماده نانوساختار 16-SBA و بررسی تغییرات ساختاری
اولین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو(2013-05-16)
^سید محمد صادق نوربخش, ^مرد علی یوسف پور
بررسی تاثیر عملیات شیمیایی بر اصلاح سطح و بهبود زیست فعالی کاشتنی تیتانیم
هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران(2010-11-03)
^مرد علی یوسف پور, امیر امان زاده
رسوب الکتریکی از پوشش اکسیدی سه تایی تیتانیم , روتینیوم و ایریدیم بر روی تیتانیوم خالص تجارتی
یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری(2010-10-14)
^مرد علی یوسف پور, محمد قربانی
ایجاد عومل اصلی پوشش آپاتیت شبه استخوانی بر روی سطح ایمپلنت تیتانیم اصلاح شده بافرآیند شیمیائی
یازدهمین سمینار ملی مهندسی سطح و ششمین همایش و نمایشگاه بین المللی آبکاری(2010-10-14)
^مرد علی یوسف پور
اصلاح شیمیایی سطح به منظور ایجاد توپوگرافی در مقیاس نانو بر روی سطح تیتانیم
همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی(2010-05-11)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی
بررسی رسوب همزمان ذرات هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلی تترا فلورو اتیلن و پلی اتیلن
دهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2009-05-19)
^مرد علی یوسف پور
Morphology and Anodic Polarization Behavior of Solid Solution Coatings of RuO2 and TiO2
7th International Conference on Lead-Acid Batteries (LABAT 2008)(2008-06-09)
^مرد علی یوسف پور
تأثیر روش عملیات آماده سازی سطح تیتانیوم بر رفتار بیو اکتیوی آن در محیط سیال شبیه سازی شده بدن
نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی(2008-05-13)
^مرد علی یوسف پور
ارزیابی رسوب الکتریکی همزمان بایوسرامیک هیدروکسی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم
اولین همایش مشترک نوزدهمین سمینار انجمن علمی ریخته گری ایران و یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالوژی(2007-10-23)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار,
Acetate on Pure Titanium A Study on the microstructure and Bioactive Properties of Composite Coating of HA/Vinyl
Materialstoday Asia(2007-09-03)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار, , ,
مطالعه نقش وینیل استات بر ساختار و خواص بیواکتیوی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – وینل استات بر روی تیتانیوم
سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی(2007-02-21)
^مرد علی یوسف پور, عبدالله افشار,
سنتز مكانيك شيميايي سيليسايد تيتانيوم و بررسي نقش عناصر آلياژي بر ويژگي هاي مكانيكي و رفتار دماي بالاي نانو ساختارهاي حاصل
كسرايي كيان(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : دكتري
لايه نشاني پوشش هاي نانو مركب زيست سازگار هيدروكسي اپاتيت-الومينا زيركونياي پايدار شده با ايتريا به روش لايه نشاني الكتروفورنيك(EPD)
عسگري نيره(تاریخ دفاع: 1397/02/10) ، مقطع : دكتري
توليد و بررسي كاتاليست اصلاح شده پايه مواد مزوپروس بر فرايند ريفرمينگ خشك گاز متان
طاهريان زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي و تعيين كسر حجمي بينيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر خواص مكانيكي فولاد دوفازي AISI 4140
پيري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايجاد نانو ساختار بوسيله تغيير شكل پلاستيك
بوند داود(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پليمرازيسيون در جاي لاكتيك اسيد در حضور خاك رس به منظور ساخت نانو
حسني حسين آبادقايني مجتبي(تاریخ دفاع: 1391/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پوشش هاي مركب نانو ساختار سه تايي
پيغمبري سيدمصطفي(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مواد سيليكامزوپورس منظم به عنوان سيستم هاي رهايش ....
نقي لو مهدي(تاریخ دفاع: 1391/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي جدايش مغناطيسي نانو كامپوزيت اكسيد آهن
كلانتري شيرين(تاریخ دفاع: 1391/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت جب هيدرژن در تركيبات...
صفري كوشالي فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حفاظت خوردگي پوشش‌هاي نانو كامپوزيتي سل ـ ژل پايه ZrO2-Al2O3 بر روي AA2024 در حضور بازدارندها
مريدي اصل رحمن(تاریخ دفاع: 1393/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رسوب الكتريكي و بررسي خواص لايه نازك Polyaniline-Bi-Sb-Te-Se
مشتاقي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي نانوكامپوزيت هاي نانوسيليكاژل و پليمر زيست سازگار
شاكوئي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار حفاظت خوردگي پوشش هاي نانو كامپوزيتي سل-ژل پايه ZrO2 بر روي AA7075 در حضور بازدارندها
غفاري آذر(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ايجاد پوشش‌هاي تركيبي روي ـ آلومينيم روي فولاد ساده كربني به روش نفوذي و مشخصه‌يابي آنها
ابوبكري صابر(تاریخ دفاع: 1394/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير عمليات حرارتي آلياژ آلومينيوم با 4/2 % وزني نقره بر رفتار خوردگي آن
افضلي پوريا(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار خوردگي نمك‌هاي هيدرات تغيير فاز دهنده استفاده شده با آلياژهاي آلومينيم
طاهريان محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ومشخصه يابي نانو كاتاليست مزوپروس كربن-نيكل كبالت ايتريم
اميني وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ومشخصه يابي نانو كاتاليست مزوپروس كربن-نيكل كبالت زيركونيوم
شاهدقره شيران وحيد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح كاتاليست Ni/CMK-3 توسط ارتقا دهنده لانتانيوم
كاكو عباس(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو مقياس بر خواص پوشش هاي مركب نانو ساختار كروم و ذرات افزودني
رحيمي ابوالقاسم(تاریخ دفاع: 1390/09/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر افزودنيها بر مقاومت به خوردگي ورقهاي گالوانيزه گرم
عين علي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص فيزيكي شيميايي جوهرهاي سراميكي پايه زيركون ميكزونيزه شده
مولازاده محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي خواص داربست مغناطيسي هيدروكسي آپاتيت / فلوئور آپاتيت / ژلاتين متخلخل / نانو ذرات سيليكاي متخلخل بايو ميمتيك در مهندسي بافت استخوان
سلطاني محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پوشش‌هاي نانوكامپوزيتي نيكل فسفر اعمال‌شده به روش الكترولس بر خواص خوردگي زير لايه‌هاي فولادي خطوط تغذيه و توزيع گاز
منيري مايده(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نانو مواد و مهندسی سطح
(2017-06-10)
تکنیک های نوین ایجاد پوشش های نازک
(2017-02-25)
فرایند های اصلاح سازی سطح تیتانیوم برای کاربردهای مهندسی پزشکی
(2013-09-23)
کاتالیزور دو فلزی نیکی-کبالت اصلاح شده بر پایه کربن مزومتخلخل بعنوان نانوکاتالیست فعال در فرایند ریفرمینگ بخار اتانول برای تولسد هیدروژن
دانشگاه سمنان(2018-12-18)
تولید نانو پودر اکسید زیرکونیوم پایدار شده با سریا
()
ساخت بایوسرامیک فلوئورهئروکسی آپاتین نانوساختار به روش هم رسوبی
دانشگاه سمنان(2018-09-05)
استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با آهن به همراه پوشش پلیمری پلی اتیلن گلیکول برای رهایش هدفمند داروی پاکلیتاکسل جهت درمان سرطان پستان
(2017-10-02)
استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با آهن به همراه پوشش پلیمری پلی اتیلن گلیکول برای رهایش هدفمند داروی پاکلیتاکسل جهت درمان سرطان پستان
(2017-10-02)
پوشش دهی فولادهای ابزار با کاربید کروم توسط فرایند نفوذ حرارتی (TRD)
(2018-01-08)
بررسی تاثیر تغییر شکل مکانیکی کار سردِ آلیاژ Al-4.2wt%Ag بر رفتار خوردگی آن
(2017-09-11)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
پدیده های انتقال   (3 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : متالورژی صنعتی و استخراجی
خوردگی داغ   (53 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
جنبه های مکانیکی خوردگی   (54 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و حفاظت از مواد
خوردگی و اکسیداسیون   (54 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : خوردگی و اسیداسیون و حفاظت از مواد متالورژی صنعتی و استخراجی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی متالوژی صنعتی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
myousefpor@semnan.ac.ir
(+98)2331533385

فرم تماس